Print this page

Javna nabava

 

ZABRANA SKLAPANJA POSLOVA/UGOVORA


U skladu sa člankom 13. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj: 90/11., 83/13. i 143/13) i temeljem dane izjave a s ciljem osiguravanja dostupnosti i transparentnosti postupanja objavljujemo da:

1.Ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice Požega Aleksandra Pavlović, dipl.knjiž, ne obavlja upravljačku djelatnost niti je vlasnica poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju, odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 0,5 %

2.Ostale odgovorne osobe i ovlašteni predstavnici u postupcima javne nabave ne nalaze se u sukobu interesa po članku 13. Zakona o javnoj nabavi.

  • Izjava o nepostojanju sukoba interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi
  • Plan nabave za 2019. godinu


  •  Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave roba, usluga i radova