Categories: Matična služba 
      Date: 17.05.2007.
     Title: Stručno usavršavanje
17.05.2007. Županijska matična služba u suradnji sa Centrom za stalno stručno usavršavanje Nacionalne i sveučilišne knjižnice Zagreb provela je edukaciju i osposobljavanje za sve knjižničare Požeško-slavonske županije. U Čitaonici Gradske knjižnice održano je stručno predavanje s radionicom na temu: « Pedagoški rad s djecom i mladima u knjižnici». Predavač je bila dr. sc. Ivanka Stričević iz knjižnice Medveščak .