Dokumenti

Gradske knjižnice i čitaonice Požega

 
Dokumenti su dostupni u .pdf-u:

  • Statut Gradske knjižnice i čitaonice Požega
  • Procedura o stvaranju ugovornih obveza Gradske knjižnice i čitaonice Požega
  • Pravila Gradske knjižnice i čitaonice Požega
  • Pravila korištenja računala i interneta u Gradskoj knjižnici i čitaonici Požega 
  • Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu, sistematizaciji radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova
  •   Pravilnik o prikupljanju, obradi i korištenju, te zaštiti osobnih podataka fizičkih osoba
  • Pravilnik za informacijsko održavanje AAI@Edu.hr imenika
  •  Pravilnik o nabavi  roba, radova i usluga bagatelne vrijednosti
  • Upute o korištenju knjižnične građe u stacionarima