Print this page

Fino i naopako Šijačijom

2005. godine tiskali smo pretisak kolumni novinara Ivana Jakovine, koje je objavljivao u Večernjem listu.

Skupljene u knjigu pod nazivom "Fino i naopako Šijačijom" dobili smo požešku kronologiju događaja vezano za razdoblje od 1998. do 2004. godine. Poput starih kroničara Jakovina je marljivo bilježio svaku pojedinost.Iz svake njegove riječi izvire ljubav za Požegu.