Print this page

Događanja

Izložba na temu Kampanje protiv tjelesnog kažnjavanja djece


Kategorija: Dječji odjel
Izložba na temu Kampanje protiv tjelesnog kažnjavanja djece

Dječji tjedan 5. - 11. listopada 2009. obilježen je u Požegi u organizaciji Grada Požege i Gradskog koordinacijskog odbora gradovi i općine prijatelji djece. Nacionalnoj kampanji protiv tjelesnog kažnjavanja djece pridružila se i Gradska knjižnica i čitaonica Požega,  izložbom na temu Kampanje protiv tjelesnog kažnjavanja djece. Izložbu su osmislile djelatnice Dječjeg odjela koje su u suradnji s našim malim korisnicima izradile panoe posvećene djeci, dječjim pravima i dječim razmišljanjima o ovogodišnoj temi. Izložba je otvorena 09.10.2009. na Djećjem odjelu.