Print this page

Događanja

Vještine uspješnog komuniciranjaKategorija: Općenito
Vještine uspješnog komuniciranja
Školska knjiga je u Knjižnici organizirala stručni skup s predavanjem Vještine uspješnog komuniciranja. Profesorica Dinka Juričić na vrlo zanimljiv način poučila je prisutne vještinama svakodnevne komunikacije.