Print this page

Događanja

Mladi u akciji


Kategorija: Općenito
Mladi u akciji
28.02.2008. održan je program Europske unije Mladi u akciji. Program Europske unije Mladi u akciji 2007.-2013. smišljen je radi obrazovanja mladih ljudi o EU. Cilj projekta je da se ojača razumijevanje među mladim ljudima u različitim zemljama, da se razvijaju tolerancija i solidarnost te da mladi ljudi u tome aktivno sudjeluju.