Print this page

Događanja

Predavanje "Kultura mladih između podzemlja i komercijalizacije"


Kategorija: Općenito
Predavanje

15.11.2012. u Čitaonici je održano predavanje dr. sc. Benjamina Perasovića, znanstvenog suradnika na Institutu za društvene znanosti Ivo Pilar. Na predavanju se razgovaralo o kulturi, kontrakulturi, aktivizmu i aktivističkim pokretima.

Organizator predavanja je Centar za mirovne studije, nevladina organizacija iz Zagreba i organizacija civilnog društva "Delfin" iz Pakraca.