Print this page

Događanja

Pričaonica - Ježeva kućica


Kategorija: Dječji odjel
Pričaonica - Ježeva kućica
07.12.2007. pričom Ježeva kućica održana je pričaonica na Dječjem odjelu. Ovom pričom željeli smo ukazati na vrijednost vlastitog doma stečenog poštenim radom. Mali ježić je upravo taj koji svoj vlastiti skromni dom cijeni više od ikakvog bogatstva. Nakon odslušane priče djeca uz pomoć lutaka (lisice, vuka, lava, divlje svinje i ježića) improviziraju samu priču.