Print this page

Događanja

16. Hrvatski festival jednominutnih filmova


Kategorija: Općenito
16. Hrvatski festival jednominutnih filmova
30.05.2007. s početkom u 17:00 sati u Plavoj sobi Glazbenog odjela održana je prva projekcija 16. Hrvatskog festivala jednominutnih filmova.