Print this page

Događanja

Kreativni sat lektire „Poštarska bajka“


Kategorija: Dječji odjel

Kreativni sat lektire vezan uz knjigu „Poštarska bajka“ održanog u našoj Čitaonici 16. prosinca učenici Katoličke osnovne škole prema priči Karela Čapeka, aktivno su sudjelovali u duhovitoj igri u kojoj likovi iz bajke ustraju u traženju sreće i ljubavi. Zahvaljujući poštaru Kolbabi , František i Marženka pronalaze sreću, jer neadresirano pismo nakon godine i jedan dan stiže na pravu adresu, gdje su učenici skrivenim adresama željeli odgonetnuti mjesto poslanog pisma. Cilj sata lektire poticanje informacijske pismenosti, ponavljanje znanja o bajci kao književnoj vrsti, te karakterizaciji likova zanimanja poštar, razvijanje senzibilitet za različita zanimanja.

Fotogalerija