Print this page

Događanja

Pričaonica Djed i repa


Kategorija: Dječji odjel
Pričaonica Djed i repa
23. 11. 2007. održana je pričaonica na Dječjem odjelu. Priča Djed i repa namijenjena je djeci preškolskog uzrasta. Priča je dobra podloga za poticanje mašte i kreativnog izražaja kod djece. Oblikovana je kao dramska igra kroz improvizaciju priče. Popraćena je likovnim aktivnostima, aranžiranjem hrane i korjenastog povrća na tanjurićima te kušanjem repe i sličnog povrća što je djeci bilo posebno zanimljivo.