Print this page

Događanja

Predavanje Preventivna zaštita knjižnične građe


Kategorija: Matična služba
Predavanje Preventivna zaštita knjižnične građe
13.11.2007. Županijska matična služba Gradske knjižnice i čitaonice Požega u suradnji sa Centrom za stalno stručno usavršavanje Nacionalne i sveučilišne knjižnice Zagreb provela je edukaciju i osposobljavanje za sve knjižničare Požeško-slavonske županije. U Čitaonici je održano stručno predavanje na temu: Preventivna zaštita knjižnične građe. Predavač je bila Suzana Njegač, konzervatorica iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice.