Print this page

Događanja

“Požega u vrijeme osmanlijske vladavine i oslobođenje od Osmanlija”


Kategorija: Općenito

6.3.2019. u Čitaonici je održano predavanje Gorana Hruške. Tema ovog zanmljivog predavanja o povijesti Požege bila je “Požega u vrijeme osmanlijske vladavine i oslobođenje od Osmanlija”. Organizator predavanja bio je Grad Požega.