Print this page

Događanja

Predavanje "Istraživanje parka prirode Papuk"


Kategorija: Općenito
Predavanje

15. travnja 2019. Park prirode Papuk održao je zanimljivo predavanje "Istraživanje parka prirode Papuk".

O Parku prirode govorili su:
Goran Radonić, stručni voditelj JU PP Papuk, geolog
Marijana Lukačević,stručni suradnik arheolog i
Marko Doboš, stručni suradnik biolog.