Print this page

Događanja

Povodom Dana grada predstavljena knjiga


Kategorija: Općenito
Povodom Dana grada predstavljena knjiga
10. 03. 2007. povodom Dana grada predstavljena je knjiga "Gradišćanski Hrvati u Mađarskoj i Hrvati u Slovačkoj". Autori: dr. sc. Tomislav Jelić, dr. sc. Željko Holjevac. Knjigu je predstavio Goran Hruška, prof.