Print this page

Događanja

Javno zagovaranje i odnosi s javnošću


Kategorija: Općenito
Javno zagovaranje i odnosi s javnošću
16.11.2006. matična služba organizirala je stručni skup za knjižničare požeško-slavonske županije. Mr. Davorka Pšenica održala je predavanje na temu "Javno zagovaranje i odnosi s javnošću".