Print this page

Prava i obveze korisnika

DJEČJI ODJEL

 • samo uz predočenje članske iskaznice, možete posuditi  6 knjiga ili 3 knjige + 3 naslova neknjižne građe na Glazbenom odjelu
 • knjige možete zadržati 30 dana, nakon čega se plaća zakasnina (po knjizi i po danu)
 • CD-ROM možete zadržati 2 dana, nakon čega se plaća zakasnina (po CD-ROMu i po danu)
 • videokasete, DVD možete zadržati 2 dana, nakon čega se plaća zakasnina (po mediju i po danu)
 • gubitak članske iskaznice član je dužan odmah prijaviti osoblju knjižnice
 • po potrebi rok vraćanja knjižne građe može se produžiti telefonski ili usmeno u vremenu od 14 - 16 sati u dogovoru s knjižničarom (osim subotom), lektira se ne produžuje
 • obnovu zaduženja moguće je obaviti najviše 2 puta, najkasnije 1 dan prije isteka roka za razduženje
 • za oštećenu i izgubljenu građu kupuje se nova ili se plaća odšteta u vrijednosti oštećene ili izgubljene građe
 • također se naplaćuju oštećenja bar-koda na svoj knjižničnoj građi naplaćuje se izrada nove iskaznice ako je ona izgubljena ili oštećena
 • lektira se ne produžuje
 • rezervirane knjige čuvamo 2 dana

 Pravila Gradske knjižnice i čitaonice Požega