Print this page

Cjenik usluga

članarina (jednogodišnja)
70,00 kn
članarina (za umirovljenike)
50,00 kn
članarina (jednogodišnja)(za nezaposlene osobe starije od 45 godina, s potvrdom Zavoda za zapošljavanje izdanom u tu svrhu)
35,00 kn
članarina (tromjesečna)
30,00 kn
oštećenje bar koda
10,00 kn
zakasnina za knjige
 
0,80 kn
 
rezervacija knjiga
 
5,00 kn 
 
fotokopiranje
2,00 kn
nova iskaznica
10,00 kn
korištenje interneta na računalima
besplatno
ispis informacija s interneta (1 stranica)
2,00 kn
ispis osobnih tekstova (1 stranica)
2,00 kn
ispis osobnih tekstova u boji (1 stranica)
5,00 kn
skeniranje po stranici
5,00 kn
troškovi slanja opomene
5,00 kn
međuknjižnična posudba 20,00 kn