Print this page

Građa


Na Glazbenom odjelu su vam dostupni:

  • zbirka knjiga o glazbi, enciklopedija, leksikona i priručnika
  • zbrika knjiga o filmu i plesu
  • časopisi o glazbi (12 stranih i domaćih naslova): WAM, BBC Music Magazine, Mojo, Total Film, Tonovi, Sveta Cecilija, Musica sacra, Cantus, Arti Musices, IRASM... )
  • A-CD
  • CD-ROM
  • DVD
  • VHS
  • tiskane muzikalije
  • zastupljena su sva područja:klasična glazba, domaća i strana etno-glazba, filmska glazba, pop, rock, jazz, blues, techno, rap i hip-hop, domaća zabavna glazba i dr.
  • multimedija (tečajevi stranih jezika, zvučne knjige i dr).

Građa je smještena u slobodnom pristupu. Uvid u građu omogućen je preko online-kataloga ili autorskog kataloga