Print this page

Posudba

 

 

 

 

PRAVA I OBVEZE KORISNIKA

 

  • uz predočenje članske iskaznice korisnika mogu se posuditi: 6 primjeraka: 3 knjižne i 3 neknjižne građe (audio CD, CD-ROM, DVD, VHS)
  • knjige se mogu zadržati 30 dana, nakon čega se plaća zakasnina (po knjizi i po danu)
  • A-CD i CD-ROM mogu se zadržati 5 dana, nakon čega se plaća zakasnina (po mediju i po danu). Jedini izuzetak je CD-ROM, vezan uz učenje stranih jezika, koji se može zadržati 30 dana.
  • videokasete i DVD mogu se zadržati 2 dana besplatno, nakon čega se plaća zakasnina (po mediju i po danu)
  • za oštećene i izgubljene knjige i ostalu građu kupuje se nova građa ili se plaća odšteta u vrijednosti oštećene ili izgubljene građe
  • također se naplaćuju oštećenja bar-koda na svoj knjižničnoj građi
  • rezervirane knjige čuvamo 2 dana

  Pravila Gradske knjižnice i čitaonice Požega