Print this page

Julije Kempf


Julije KempfPretisak knjige JULIJE KEMPF: IZ POŽEŠKE KOTLINE ZEMLJOPISNE I POVIJESNE CRTICE ZA MLADEŽ Požega. Tisak Lav. Klein i nasljednici, 1914. god.
Izdavač pretiska je Gradska knjižnica i čitaonica Požega; Biblioteka "Baština", knjiga 5.

 

Biografija

Kempf, Julije (Požega, 25.01.1864.- 08.06.1934.) prosvjetno-kulturni i društveni djelatnik. Osnovnu školu i šest razreda gimnazije polazio je u Požegi, a Učiteljsku školu u Zagrebu.

Radio je kao učitelj u Novom Vinodolskom, a zatim kao učitelj i ravnatelj Dječačke pučke škole u Požegi i od 1917. do 1925. kao županijski školski nadzornik. Bio je pedagog i pisac, objavljivao je u časopisima i novinama. Inicijator je i osnivač Gradskog prosvjetno-kulturnog odbora 1924. u okviru kojega su se održavala javna pučka predavanja i analfabetski tečajevi. 1925. godine osnovao je Gradski kulturno-historijski muzej i bio mu ravnatelj do 1934. Bio je član Dobrovoljnog vatrogasnog društva, Hrvatskog pjevačkog društva "Vijenac", Planinarskog društva, surađivao je u časopisu "Hrvatski planinar" i u Hrvatskoj čitaonici. Od 1925. do 1929. bio je načelnik grada Požege.