Print this page

Obrada građe i elektronički katalog

Informatizacija Gradske knjižnice i čitaonice Požega započela je 1994. godine elektroničkom katalogizacijom novopristigle građe uz pomoć PC verzije CROLIST-a. Godine 1997. u Knjižnici je postavljena računalna mreža s većim brojem računala, nabavljen je poslužitelj i mrežna verzija CROLIST-a u kojoj se radi samo katalogizacija i koristi pretraživanje baze podataka (samo za djelatnike). Nabava većeg broja novih računala omogućila je otvaranje i Računalne igraonice na Dječjem odjelu u kojoj su djeca dobila mogućnost korištenja 3 računala s računalnim igricama, elektroničkim knjigama na hrvatskom i engleskom jeziku. U siječnju 1999. prva smo knjižnica koja je putem interneta preuzela kataložne zapise iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice i na taj način ubrzala posao katalogizacije. Naslove kojih nema u skupnom katalogu CROLIST-a i dalje sami katalogiziramo.

Katalogizacijom su obuhvaćene sve vrste građe: knjige, note, sitni tisak, grafičke mape, umjetnine, videokasete, DVD-ovi, CD-ROM-ovi, kartografska građa, zvučne snimke. Jedna smo od rijetkih knjižnica u Republici Hrvatskoj koja ima veliki izbor neknjižne građe koja je katalogizirana i koja se posuđuje. Radimo na unosu novih knjiga ali i na rekatalogizaciji i reklasifikaciji onih starijih. U elektroničkom katalogu pohranjeni su svi naslovi knjižne i neknjižne građe kupljeni ili poklonjeni knjižnici. Katalog trenutno sadrži više od 70 000 naslova različite građe i informacije za više od 200 000 autora. Zahvaljujući CARNet-u od ožujka 2004. godine elektronički katalog je u cijelosti dostupan i preko interneta. Također je dostupno pretraživanje kataloga drugih knjižnica u Republici Hrvatskoj. Informatizacija knjižnice nastavlja se s ciljem praćenja tehnološkog napretka, a u 2009. radili smo i na digitalizaciji stare i rijetke građe http://www.gkpz.hr/digitalna-bastina/ .