Print this page

Prava i obveze korisnika


ODJEL ZA ODRASLE

  • samo uz predočenje članske iskaznice, možete posuditi 3 knjige + 3 naslova neknjižne građe (Glazbeni odjel)
  • knjige možete zadržati 30 dana, nakon čega se plaća zakasnina (po knjizi i po danu)
  • gubitak članske iskaznice član je dužan odmah prijaviti osoblju knjižnice
  • po potrebi rok vraćanja knjižne građe može se produžiti telefonski ili usmeno u vremenu od 14 - 16 sati u dogovoru s knjižničarom (osim subotom), lektira se ne produžuje
  • obnovu zaduženja moguće je obaviti najviše 2 puta, najkasnije 1 dan prije isteka roka za razduženje
  • za oštećenu i izgubljenu građu kupuje se nova ili se plaća odšteta u vrijednosti oštećene ili izgubljene građe
  • također se naplaćuju oštećenja bar-koda na svoj knjižničnoj građi
  • naplaćuje se izrada nove iskaznice ako je ona izgubljena ili oštećena
  • rezervirane knjige čuvamo 2 dana

 Pravila Gradske knjižnice i čitaonice Požega