Print this page

Preporuke

                 
    BELETRISTIKA       BELETRISTIKA    
                 
    Idi, postavi stražara       Trkač
   
                 
    Autorica: Lee, Harper       Autor: Lee, Patrick    
                 
         

   
                 
                 
                 
    BELETRISTIKA       BELETRISTIKA    
                 
    Djevojka u vlaku       Čovjek zvan Ove    
                 
    Autorica: Hawkins, Paula       Autor: Backman, Fredrik    
                 
             
                 
                 
                 
    PUBLICISTIKA       PUBLICISTIKA    
                 
    Umjetnost
      Ruski hljepčić i druga kulinarska putovanja    
                 
            Autor: Genis, Aleksandr    
                 
         

   
                 
                 
                 
    PUBLICISTIKA       PUBLICISTIKA    
                 
    50 izuma koji su promijenili povijest       Placebo ste vi    
                 
    Autor: Chaline, Eric       Autor: Dispenza, Joe