Print this page

Zavičajna zbirka "Possegana"

Zavičajna zbirka "Possegana" osnovana je 1985. godine. Ova zbirka kontinuirano čuva i daje na korištenje u okviru Knjižnice građu vezanu uz naš zavičaj. Zbirka ima preko 1600 svezaka knjiga vezanih uz grad Požegu, Požeško-slavonsku županiju, znamenite osobe povezane sa zavičajem, zbirku periodike, tiskovni materijal, elektroničku građu, kartografsku građu, filmsku građu, grafičke mape, slike, glazbenu građu. Najveću vrijednost čine originalni primjerci knjiga Antuna Kanižlića, Miroslava Kraljevića, ostavština Ivše Bošnjaka Dragovačkog, ostavština Zlate Kolarić-Kišur, Knjižnica Julija Kempfa, Knjižnica Franje Cirakija, rukopisi znamenitih Požežana i djela drugih pisaca koji su vezani uz Požegu.

  KONTAKTI 

Knjižnica (produženje i informacije)

099 436 05 31 ili 099 436 05 32

E-mail: gkpz@gkpz.hr

 
 

Autorski katalog sadržaja

(ne uključuje djela pod naslovom)

Zavičajna zbirka Possegana

Stare karte Požege - Old Maps Online

djelatnici na usluzi:

Dijana Klarić, mag. bibliotekarstva - voditeljica Odjela

Štefica Grgić, dipl. knjižničar