Print this page

Djelatnici

Aleksandra  Šutalo, ravnateljica

dipl. novinar i dipl. bibliotekar
 Jasenka Bešlić
viši knjižničar
Helena Ćuže
pomoćni knjižničar
Mirjana Franculić
dipl. knjižničar, voditeljica Županijske matične službe
Štefica Grgić
dipl. knjižničar
Martina Hamzić
knjižničar
Katica Hodak
spremačica, dostava
Irena Jurković
pomoćni knjižničar, sindikalni povjerenik SDLSN-a
Dijana Klarić
mag. bibliotekarstva
Đurđa Kopunić
knjižničar
Bernarda Mautner
mag. kulturologije, smjer knjižničarstvo
Ivana Miličević
pomoćni knjižničar
Vlasta Peći-Marčetić
mag. bibliotekarstva
Snježana Poljak
knjižničar
Diana Rukavina
pomoćni knjižničar 
Višeslav Turković
tajnik