Print this page

Povijest

 Osnivanje Čitaonice,
1845.


Pravila Hrvatske čitaonice


Pozivnica na čitanje


Pozivnica na zabavu

 


Čitaonica je osnovana 1845. godine pod latinskim nazivom "Lectoria societas", tj. Čitaoničko društvo. Svojim radom utjecala je na razvoj narodnog pokreta i vrlo brzo promijenila ime u Narodna čitaonica.

U okviru Čitaonice se 1876. godine osniva i knjižnica. Čitaonica postaje glavni pokretač kulturnih i humanitarnih događanja u Požegi. Posjećivali su je Oton Kučera, Miroslav Kraljević (slikar), Isidor Kršnjavi, a njeni počasni članovi bili su Josip Juraj Strossmayer, Ivan Mažuranić i Janko Jurković. Narodna čitaonica je 1904. godine promijenila ime u Hrvatska čitaonica.

Poslije Drugog svjetskog rata Knjižnica svoj rad otpočinje 17. svibnja 1951. godine kao budžetska ustanova NOO Požega pod nazivom Gradska knjižnica i čitaonica. 1961. godine mijenja naziv u Narodna knjižnica i čitaonica te postaje samostalna ustanova.Ovu samostalnost gubi 1980. godine i ujedinjuje se u Centar za kulturu i obrazovanje. Uspostavom nove demokratske vlasti 1991. godine ponovno postaje samostalna ustanova pod nazivom Gradska knjižnica i čitaonica Požega.