Print this page

Uprava

 

 

 

  Članovi Upravnog vijeća: Blagojka Leko (predsjednica), Vlasta Peći-Marčetić, Dijana Klarić, Tamara Pavlović Žilić, Tomislav Čakalić

 

  ravnateljica:
Aleksandra Pavlović, dipl. novinar i dipl. bibliotekar